Blogia

wow

I vasülschen fou aiss apIhi fown aissan ab
I aissaw aiss ab; i eissaw eiss ab
I aissfow eiss ab, kai i eissaw aiss ab
I twinfow aiss ab. (/I tuinfou aisap/)
I twiaw aissfow ab.
Wihim twimawn aissfown ab. (/Vihim tuimaun aisfouap/)
Wihim twinfown aissan ab